MIGRENA – PROBLEM CYWILIZACJI ZACHODNIEJ


FAKTY

Statystyki dotyczące migrenowych bólów głowy wskazują, że jest to duży problem
medyczny i terapeutyczny, dotyczący ok. 12-28% populacji (14-35% kobiet i
6-15% mężczyzn). Na migrenę cierpią ludzie na całym świecie, a problem ten
dotyka głównie mieszkańców kontynentueuropejskiego, Ameryki Północnej
i Południowej oraz Australii.


Występowanie migreny na świecie

Formularz
kontaktowy